KVALITETSPOLICY

Ognio Mur AB skall vara ett av Stockholms marknadsledande företag inom mur-, puts- och fasadarbeten.

Vi skall erbjuda våra kunder/beställare högt tekniskt kunnande och genomförda entreprenader med hög och jämn kvalitet. Vi utbildar våra medarbetare för att kunna hålla en hög nivå på vår kvalitet. Vi arbetar aktivt för att vår kvalitetspolicy skall kunna genomsyra hela vår organisation.
 

MILJÖPOLICY

Vår verksamhet skall bedrivas på ett sådant sätt att miljöhänsyn integreras som en naturlig del, tillsammans med kvalitet och kostnadseffektivitet.
 

ARBETSMILJÖPOLICY

Arbetsmiljö och en god hälsa är förutsättningar för att trivas på jobbet och göra ett bra arbete.  Vi strävar efter att vara ett effektivt och konkurrenskraftigt företag där personalen utbildas, har rätt utrustning, känner trygghet och visar respekt  för varandra och  trivs.

  OGNIO MUR AB             Box 20522                                       161 02  BROMMA                          Tel: 08-619 09 74
  Besöksadress                Ranhammarsvägen 24             168 67  BROMMA                           Fax: 08-619 09 75