Ognio Mur AB grundades den 1 oktober 1993.

Ognio Mur AB sysslar huvudsakligen med fasadrenoveringar, puts och murningsarbeten där vi använder oss av egna byggnadsställningar. Vi utför även renoveringsarbete som balkonger, fönster, målning, plåtarbeten med mera.
Tack vare vår gedigna erfarenhet och kompetens kan vi med våra medarbetare och underentreprenörer som vi ställer höga krav på erbjuda helhetslösningar av högsta kvalitet.

Vi arbetar i Stockholm/Mälardalen och våra kunder är i huvudsak bostadsrättsföreningar,kommunala och privata fastighetsägare samt byggentreprenörer såsom PEAB, Skanska, Järntorget, Värmdö Bygg Entreprenader, JM, Åke Sundvall Byggnads AB, MVB Öst AB m.fl.

Ognio Mur AB är medlemmar i Stockholms  Byggmästarföreningen och Svensk Byggindustri.

Affärsidé

Vi skall erbjuda våra kunder/ beställare högt tekniskt kunnande och genomförda entreprenader med hög och jämn kvalitet.

Vision

Ognio Mur AB skall vara ett av Stockholms marknadsledande företag inom mur-, puts- och fasadarbeten

Värdegrund

Starkt kundfokus.
Ärlighet mot kunder och medarbetare.
Innovativt tänkande.

Pressmaterial & filer

  OGNIO MUR AB             Box 20522                                       161 02  BROMMA                          Tel: 08-619 09 74
  Besöksadress                Ranhammarsvägen 24             168 67  BROMMA                           Fax: 08-619 09 75